Waaraan herkent u een goede glaszetter?

De Glas-Groep Deventer BV sinds januari 2015 lidmaatschap GBO

gbo-certificaatGlas moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Die zijn gegarandeerd. Het moet geplaatst worden volgens de specifieke plaatsingsrichtlijn die daarvoor geldt. De GBO-gecertificeerde glaszetter is gekwalificeerd voor dit werk.

De Romeinen gebruikten het al om hun woningen te isoleren. Glas, het is niet meer weg te denken uit onze woningen. Het lijkt zo’n simpel product. Maar glas is een minder simpel product dan het op het eerste gezicht misschien lijkt, want aan glas worden zeer specifieke eisen gesteld. Afhankelijk van het doel waarvoor  het wordt gebruikt en afhankelijk van de wensen van de gebruiker.

Professioneel werk
De toepassing van glas voor bijvoorbeeld energiebesparing in de bebouwde omgeving wordt  steeds belangrijker. Zo ook het gebruik ervan als bekleding van gevels en gebouwen. Glas is steeds meer een technisch eindproduct geworden dat moet voldoen aan heel specifieke  kwaliteitseisen. Dat vraagt om een professionele behandeling van het product. Van de productie tot en met de plaatsing.

Probleem
Verkeerd geplaatst glas kan leiden tot schade, waardoor niet meer aan het beoogde doel kan worden voldaan. Zo kan de ruit breken als die niet goed is geplaatst, waardoor alle  eigenschappen van het glas verloren gaan. Een verkeerd geplaatste ruit kan ook lek gaan, waardoor er uiteindelijk condensvorming tussen de glasplaten van het isolerend dubbelglas kan ontstaan.

Beglazingsrichtlijn
Om te voorkomen dat glas verkeerd wordt geplaatst, is de beglazingsrichtlijn NPR 3577 ingesteld. In de richtlijn zijn diverse plaatsingsspecificaties opgenomen ondermeer met betrekking tot beluchting, ontwatering en het gebruik van glaslatten en kitten. Een praktische uitwerking van NPR 3577 is te downloaden op www.kenniscentrumglas.nl . Iedere producent van isolerend dubbel- of triple glas heeft in de garantievoorwaarden staan dat er geplaatst dient te worden conform deze Nederlandse Praktijk Richtlijn 3577. GBO-gecertificeerde glaszetters werken volgens deze norm. De gebruiker heeft zo maximale zekerheid dat het glas, doordat het op de juiste manier is geplaatst, ook voldoet
aan de doelstelling waarvoor het is geplaatst. Bijvoorbeeld om zijn hoge isolatiewaarde.

Recht op garantie
Ook voor de garantie op het glas is naleving van de NPR 3577-richtlijn van belang, omdat de fabrikanten van isolatieglas hierop hun garantievoorwaarden baseren. Als een ruit lek raakt in een woning en het blijkt dat de NPR 3577 niet is nageleefd, vervalt het recht op garantie. Laat daarom altijd een GBO-gecertificeerd bedrijf en een GBOgecertificeerde glaszetter het werk doen. Hij is te herkennen aan het logo.

MEER WETEN OVER HET GBO VAKCERTIFICAAT?
Kijk op www.glasbrancheorganisatie.nl of www.glasspecialisten.nl/het-gbo-vakcertificaat , mail naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 0182-53 78 77, Glas Branche Organisatie, Gentseweg 17,
2803 PC Gouda