Een totaalpakket voor verduurzaming van uw vastgoed om het beter exploitabel te krijgen.

Door het uitbesteden van het onderhoud aan de schil, volgens onze principes van prestatiegericht onderhoud, neemt het klachtenonderhoud af. Het planmatig onderhoud en het klachtenonderhoud moet dan wel ondergebracht zijn bij één partij. Zodat er snel en prestatiegericht op geanticipeerd kan worden.

Door deze manier van uitbesteden ontstaat een nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever en de aannemer met als voornaamste doelen: toename klanttevredenheid, vermindering aantal klachten, vermindering aantal facturen en daarmee dus het verlagen van de onderhoudskosten en verhoging van de kwaliteit van het vastgoed.

Synergie kan dus altijd, zowel tussen partners in het onderhoud als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Je moet het zoeken en je moet de belemmeringen wegnemen. Ook in het vastgoed! Wij hebben daar een scherpe kijk op.

Wilt u dat wij ook eens een scherpe blik komen werpen ter verbetering van uw vastgoed? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!